Справочник

Диагностично-консултативенцентър"СВЕТАМАРИНА"ЕООД

Адрес: град ВАРНА, гр. Варна, бул."Христо Смирненски" 1

Телефон: 302-947

Виж адреса на картата

Управител

Валентина Христова Маджова

Изследвания

 • Пакет рентгенология ВСМДИ
  • Компютърна аксиална или спирална томография
  • Ядрено-магнитен резонанс
  • Мамография на двете млечни жлези
  • Интравенозна холангиография
  • Венозна урография
 • Пакет обща и клинична патология ВСМДИ
  • Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел
  • Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза
  • Хистобиопсично изследване на две проби от простата
  • Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза
  • Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
  • Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
  • Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея
  • Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
  • Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина
  • Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
  • Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод
  • Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
  • Хистобиопсично изследване на две проби от мускул
  • Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
  • Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
  • Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии
  • Хистобиопсично изследване на две проби от става
  • Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо
  • Хистобиопсично изследване на две проби от нос
  • Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък
 • Пакет клинична лаборатория
 • Пакет клинична микробиология
 • Пакет медицинска паразитология
 • Пакет вирусология
 • Пакет образна диагностика
 • Пакет обща и клинична патология
Page generation time: 0.02223 seconds