Справочник

“ГБСМДЛ Зинвест – К” ООД-гр Асеновград

Адрес: град АСЕНОВГРАД, ул. “Царево” № 1, етаж 2, кабинети №№ 1, 2, 3 и 4; филиали- гр.Пловдив, бул. “В. Априлов” № 36, ет.1, кабинет № 1, етаж 2, кабинет № 2; гр.Асеновград, ул. “Оборище” № 66, етаж 1, кабинети №№ 1, 2, 3 и 4; гр.Асеновград, ул. “Ал. Стамболийски” № 28, ет

Телефон: 032/ 630 338 ; 0899/ 99-69-21 ; 0331/ 650 66

Виж адреса на картата

Изследвания

 • Пакет имунохематология ВСМДИ
  • Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент
  • Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
  • Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
 • Пакет клинична лаборатория ВСМДИ
  • fT4
  • TSH
  • PSA
  • CA-15-3
  • СА-19-9
  • СА-125
  • Алфа-фетопротеин
  • Бета-хорионгонадотропин
  • Карбамазепин
  • Валпроева киселина
  • Фенитоин
  • Дигоксин
  • Микроалбуминурия
  • Progesteron
  • LH
  • FSH
  • Prolactin
  • Estradiol
  • Testosteron
  • Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
  • СЕА
 • Пакет имунология ВСМДИ
  • Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити - стандартен панел
  • Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест
  • Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
  • Определяне на общи Ig E
  • Определяне на антинуклеарни антитела в серум
 • Пакет клинична лаборатория
 • Пакет клинична микробиология
 • Пакет вирусология
 • Пакет имунология
 • Пакет имунохематология

Други лаборатории в град АСЕНОВГРАД, община Асеновград, област Пловдив

Индекс на телеснaта маса

см
кг.
год.
Page generation time: 0.02149 seconds