Справочник

МЦ "ПРЕВЕНТ" ООД

Адрес: СОФИЯ 02 рн КРАСНО СЕЛО, Р-Н КРАСНО СЕЛО, УЛ. "БАЛКАНДЖИ ЙОВО" № 32

Телефон: 954 1145; 0898 520303; 0888 567733

Виж адреса на картата

Управител

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

Изследвания

 • Пакет клинична лаборатория ВСМДИ
  • fT4
  • TSH
  • PSA
  • CA-15-3
  • СА-19-9
  • СА-125
  • Алфа-фетопротеин
  • Бета-хорионгонадотропин
  • Микроалбуминурия
  • Progesteron
  • LH
  • FSH
  • Prolactin
  • Estradiol
  • Testosteron
  • Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
  • СЕА
 • Пакет имунология ВСМДИ
  • Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити - стандартен панел
  • Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест
  • Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
  • fT4
  • TSH
  • Определяне на общи Ig E
  • Определяне на антинуклеарни антитела в серум
 • Пакет клинична лаборатория
 • Пакет клинична микробиология
 • Пакет вирусология
 • Пакет имунология

Индекс на телеснaта маса

см
кг.
год.
Page generation time: 0.03939 seconds