Справочник

МДЛ"Медилаб"ООД

Адрес: град ХАСКОВО, ул.Ст.Караджа 12-14

Телефон: 038/632069

Виж адреса на картата

Изследвания

 • Пакет имунохематология ВСМДИ
  • Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент
  • Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
  • Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
 • Пакет клинична лаборатория ВСМДИ
  • fT4
  • TSH
  • Progesteron
  • LH
  • FSH
  • Prolactin
  • Estradiol
  • Testosteron
 • Пакет имунология ВСМДИ
  • Определяне на общи Ig E
  • Определяне на антинуклеарни антитела в серум
 • Пакет клинична лаборатория
 • Пакет имунология
 • Пакет имунохематология

Индекс на телеснaта маса

см
кг.
год.
Page generation time: 0.08896 seconds