ATC индекс

ATC класификация

Анатомо терапевтично химичната класификация (ATC) е метод за класификация на лекарствата, разработен от Световната Здравна Организация (СЗО). Според тази система лекарствата се обособяват в групи, в зависимост от тяхната терапевтична и химична характеристика и/или човешкия орган или система, върху която те оказват въздействие.

Page generation time: 0.00422 seconds