Medicine.bg

Условия за ползване

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА MEDICINE.BG

Когато разглеждате или използвате тази Интернет страница (уеб сайт), вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.

Интернет страницата (уеб сайтът) MEDICINE.BG е разработен и се поддържа от  "СВЕСТ" ООД. „СВЕСТ" ООД , ЕИК 148145743 е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат отношенията между "СВЕСТ" ООД и всяко лице, което ползва услуги, свързани с достъп до и ползване на Интернет сраницата (уеб сайта) MEDICINE.BG.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „СВЕСТ" ООД и потребителите на Интернет страницата (уеб сайтът) MEDICINE.BG, във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения за двете страни.

"СВЕСТ" ООД може да преразгледа и обнови тези "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ" по всяко време. Ако продължите да използвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

"СВЕСТ" ООД не поема задължение да Ви информира за евентуално направени промени в "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ".

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

Чрез MEDICINE.BG се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ достъп до информация и бази данни през интернет.

Чрез MEDICINE.BG се предоставят УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

1.1. Съдържанието на MEDICINE.BG - като текстове, графики, изображения и други материали, е единствено с информативно предназначение и няма за цел да подтиква ПОТРЕБИТЕЛЯ към използване на лекарствени средства без лекарско предписание или към предприемане на всякаква форма на самолечение.

1.2. Съдържанието на MEDICINE.BG, включително публикувани статии, мнения или съвети на специалисти в областта на медицината, не замества професионалната медицинска грижа, съвет, диагноза или лечение. Винаги се обръщайте към Вашия личен лекар или друг медицински специалист за всички въпроси свързани с Вашето здраве.

1.3.Никога не пренебрегвайте предписанията на лекари или други здравни специалисти и не отлагайте търсенето на професионална медицинска помощ, поради прочетена в MEDICINE.BG информация.

1.4. Никога не ползвайте лекарства или лекарствени средства, без да са Ви предписани от лекар или друг здравен специалист. "СВЕСТ" ООД не носи отговорност за предприето самолечение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.5. Никога не използвайте лекарства или лекарствени средства без да прочетете внимателно листовката с указания за тяхната употреба.

1.6. "СВЕСТ" ООД не носи отговорност за вреди и щети, настъпили във връзка с публикувана на сайта MEDICINE.BG информация.

1.7. Чрез MEDICINE.BG не се препоръчва използването и не се потвърждават качествата на никой от споменатите в сайта продукти, лекарства, здравни заведения, процедури, мнения и т.н.

1.8. "СВЕСТ" ООД си запазва правото да посочва използваните в MEDICINE.BG източници на информация, като не носи отговорност за достоверността на информацията, черпена от тях. Посочвайки използваните източници, "СВЕСТ" ООД не ги рекламира, нито има за цел популяризацията им под каквато и да било форма.

1.9. "СВЕСТ" ООД не носи отговорността за информацията и снимките качени в личните страници на медицински центрове, аптеки и лекари, поради факта, че информацията, която е в личните страници, се обслужва и редактира от самите лекари, фармацевти, клиники, центрове или др. Лекарите, медицинските центрове и аптеките носят отговорността за информацията, която излагат в своите подстраници.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

2.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че "СВЕСТ" ООД не поема никаква отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на тези УСЛУГИ.

2.2. Предоставената в MEDICINE.BG информация се актуализира периодично. "СВЕСТ" ООД не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на изнесена неактуална информация в сайта.

3. ЛИНКОВЕ ОТ/КЪМ ТРЕТИ САЙТОВЕ

3.1.MEDICINE.BG може да съдържа хипервръзки (линкове) към уеб сайтове контролирани от организации, различни от "СВЕСТ" ООД. "СВЕСТ" ООД не носи отговорност и няма отношение към съдържанието или употребата на тези уеб сайтове, както и в случай, че тези уеб сайтове не са достъпни.

3.2. Всяко лице може без предварително разрешение да добавя хипервръзки (линкове) към този уеб сайт или към индивидуални продукти или страници в сайта, освен в предвидените в тези условия изключения. Сред изключенията е употребата на фреймове и/или всякакъв вид техники, които не позволяват на посетителите да видят, кой уеб сайт разглеждат.

3.3. MEDICINE.BG използва рекламни фирми, които са трети страни, за показването на реклами, когато посещавате уебсайта MEDICINE.BG. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас. Ако искате да получите повече информация за тази практика и да научите с какъв избор разполагате, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми, кликнете тук.

4. ДРУГИ

4.1. "СВЕСТ" ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

4.2. Всички материали на Интернет страницата (уеб сайтът), включително текст, графики, изображения, софтуер, дизайн, аудио и видео клипове, са защитени с авторски права (с изключение на изрично посочените такива, както и на материали, от чието съдържание е видно, чие е авторството). Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Ако запишете Интернет страницата за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Информацията в тази интернет страница е предназначена само за Ваша лична информация. Употребата й извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма се допуска само след предварително писмено разрешение, давано за всеки отделен случай от страна на представляващите "СВЕСТ" ООД.

4.3. Ползването на тази Интернет страница е изцяло на ваша отговорност. Цялата информация на тази Интернет страница е публикувана без гаранции за точност, истинност и обективност. Няма гаранция, че сървърът, на който се намира тази Интернет страница, е без вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да причинят щети на вашата компютърна система или на друга ваша собственост, или загуба на информация, когато вие разглеждате, записвате или ползвате Интернет страницата.

4.4.Предвид международния характер на мрежата Интернет и че MEDICINE.BG е свързан с тази мрежа, "СВЕСТ" ООД не гарантира, че потокът информация към и от MEDICINE.BG няма да бъде следен и записван от трети страни.

Page generation time: 0.14666 seconds