Medicine.bg

Партньори

Централна медицинска библиотека

Централна медицинска библиотека (ЦМБ) е основана през 1918 г. Днес тя е самостоятелна институция в структурата на Медицинския университет – София и изпълнява своята основна мисия за библиотечно и информационно обезпечаване на учебния, преподавателския и научно-изследователския процес.

Официална страница

Индекс на телеснaта маса

см
кг.
год.
Page generation time: 0.01771 seconds