Справочник

"ДКЦ - Плевен" ЕООД

Адрес: град ПЛЕВЕН, гр. Плевен, бул. "Г. Кочев" 8А

Телефон: 064/427364; 427391

Виж адреса на картата

Управител

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ, Николай Цветанов Цветков

Изследвания

 • Пакет клинична лаборатория ВСМДИ
  • fT4
  • TSH
  • PSA
  • CA-15-3
  • СА-19-9
  • СА-125
  • Алфа-фетопротеин
  • Бета-хорионгонадотропин
  • Карбамазепин
  • Валпроева киселина
  • Фенитоин
  • Дигоксин
  • Микроалбуминурия
  • Progesteron
  • LH
  • FSH
  • Prolactin
  • Estradiol
  • Testosteron
  • Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
  • СЕА
 • Пакет рентгенология ВСМДИ
  • Компютърна аксиална или спирална томография
  • Ядрено-магнитен резонанс
  • Мамография на двете млечни жлези
  • Хистеросалпингография
  • Интравенозна холангиография
  • Венозна урография
 • Пакет обща и клинична патология ВСМДИ
  • Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел
  • Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза
  • Хистобиопсично изследване на две проби от простата
  • Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза
  • Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
  • Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
  • Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея
  • Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
  • Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина
  • Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
  • Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод
  • Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
  • Хистобиопсично изследване на две проби от мускул
  • Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
  • Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
  • Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии
  • Хистобиопсично изследване на две проби от става
  • Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо
  • Хистобиопсично изследване на две проби от нос
  • Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък
 • Пакет имунология ВСМДИ
  • Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити - стандартен панел
  • Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест
  • Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
  • fT4
  • TSH
  • Определяне на общи Ig E
  • Определяне на антинуклеарни антитела в серум
 • Пакет клинична лаборатория
 • Пакет клинична микробиология
 • Пакет медицинска паразитология
 • Пакет образна диагностика
 • Пакет обща и клинична патология
 • Пакет имунология

Индекс на телеснaта маса

см
кг.
год.
Page generation time: 0.01908 seconds