Справочник

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-САНИТА" ЕООД

Адрес: град ВАРНА, гр. Варна, ж.к. Младост II м.р. 163

Телефон: 571-818; 501-979

Виж адреса на картата

Адрес: град ВАРНА, гр. Варна, ж.к. Младост II м.р. 163

Телефон: 571-818, 501-979

Виж адреса на картата

Управител

Ирина Тодорова Попова-Илчева

Изследвания

 • Пакет имунохематология ВСМДИ
  • Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент
  • Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
  • Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
 • Пакет клинична лаборатория ВСМДИ
  • fT4
  • TSH
  • Микроалбуминурия
 • Пакет рентгенология ВСМДИ
  • Мамография на двете млечни жлези
 • Пакет клинична лаборатория
 • Пакет медицинска паразитология
 • Пакет образна диагностика
 • Пакет обща и клинична патология
 • Пакет имунохематология
Page generation time: 0.02754 seconds