Справочник

"Самостоятелнамедико-диагностичналабораторияСИТИЛАБ"ЕООД

Адрес: град ВАРНА, гр. Варна, ул. "Ал. Константинов" 5 - СХБАЛ "Проф. Темелков"; бул. "Цар Освободител" №81, вх. А, ет. 1; ул. "Мир" № - СБАГАЛ "Майчин дом" и кв. Аспарухово, м-ст Вилите база 2 - МДОЗС "Д-р М. А. Марков"

Телефон: 600-230, 60-48-60

Виж адреса на картата

Изследвания

 • Пакет имунохематология ВСМДИ
  • Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент
  • Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
  • Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
 • Пакет клинична лаборатория ВСМДИ
  • fT4
  • TSH
  • PSA
  • CA-15-3
  • СА-19-9
  • СА-125
  • Алфа-фетопротеин
  • Бета-хорионгонадотропин
  • Микроалбуминурия
  • Progesteron
  • LH
  • FSH
  • Prolactin
  • Estradiol
  • Testosteron
 • Пакет клинична лаборатория
 • Пакет клинична микробиология
 • Пакет медицинска паразитология
 • Пакет вирусология
 • Пакет обща и клинична патология
 • Пакет имунохематология
Page generation time: 0.03002 seconds