Новини и статии

Болниците ще бъдат задължени да работят денонощно

Публикувано в: Здравни новини 31 December 2009

571045704

Лечебните заведения за болнична помощ ще трябва да осигуряват непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицинските специалности, за които имат получено разрешение.
Това предвиждат промени в Закона за лечебните заведения, одобрени днес от Министерския съвет.

Отпада определянето на видове лечебни заведения за болнична помощ според териториалния им обхват - районни, областни, междуобластни и национални, поради несъответствието на този принцип с принципа на свободния достъп на пациентите до медицинска помощ, съобщава още правителствената информационна служба.

Премахва се дефинирането на болниците като многопрофилни и се предлага определение на болница и специализирана болница. Според промените болница е лечебно заведение, в което има сектори, отделния или клиники по медицински специалности. Специализирана болница пък е лечебно заведение, в което има сектори, отделения или клиники по една медицинска (дентална) специалност.

В законопроекта се регламентират критериите за определяне на една болница като университетска. Те са свързани с наличието на преподавателски състав и материално-техническа осигуреност.

Предвижда се и изискване за вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението, включваща и проучване на студентското мнение поне веднъж годишно. Чрез измененията се дава възможност за определяне на една клиника или отделение за университетски в болница, която не е УМБАЛ.

Предвижда се възможност в болниците за активно лечение да се разкриват структури за долекуване и продължително лечение или рехабилитация.

Предлага се ново определение на хосписа - той е лечебно заведение, когато в него медицинските и другите специалисти осъществяват палиативни грижи за терминално болни пациенти. Същевременно се регламентира възможността хосписите и домовете за медико-социални грижи също да предоставят социални услуги по Закона за социалното подпомагане.

С измененията в закона диспансерът отпада като вид лечебно заведение. Вместо диспансери за психични заболявания се създават нов вид лечебни заведения - центрове за психично здраве. Регламентирано е изрично, че лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ могат да предоставят социални услуги по Закона за социално подпомагане.

Предлаганите от правителството промени предвиждат в денталните центрове да се извършва не само първична, но и специализирана извънболнична дентална помощ.

Чрез закона се облекчават режимите по регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ от Регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ) и по издаване на разрешения за осъществяване на лечебна дейност от болниците, диализните центрове и домовете за медико-социални грижи от министъра на здравеопазването.

Освен това се регламентират изрично основанията за отказ за регистрация на лечебно заведение в РЦЗ, като се въвеждат и допълнителни основания - неосъществяване на дейност повече от 6 месеца или осъществяване на дейност в нарушение на утвърдените медицински стандарти и здравни изисквания.
 Регламентира се също и съдържанието на разрешението за лечебна дейност, както и основанията за отказ за издаване на разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването.

Предвижда се също индивидуалните практики за първична и специализирана извънболнична помощ да могат да се учредяват като еднолични търговски дружества от лекари и лекари по дентална медицина.

Дава се възможност лечебните заведения да създават обединения, с цел сключване на договор за оказване на медицинска помощ. Законопроектът предвижда приемът на пациенти, нуждаещи се от хоспитализация, да се извършва освен от консултативните кабинети в болницата и чрез медицински, дентален, медико-дентален или диагностично-консултативен център, открити от лечебното заведение за болнична помощ, в което ще бъде хоспитализиран пациентът.

Предвижда се отмяна на забраната за създаване на болнични настоятелства към лечебните заведения за болнична помощ.

С предложените изменения се променя и съдържанието на националната и областните здравни карти, както и критериите, въз основа на които те ще се разработват - съответствие на дейността на лечебното заведение с утвърдените медицински стандарти, осигуреност на лечебното заведение с медицински кадри на основен трудов договор, налична и технически изправна медицинска апаратура, възможност за 24-часов прием на пациенти.

Съответствието на клиниките, отделенията и секторите в лечебните заведения за болнична помощ с тези критерии е условие за получаване на финансиране със средства от републиканския бюджет или от бюджета на НЗОК.

Източник: Health.bg

Сподели в:

Нередност Изпрати Принтирай
Facebook

Няма коментари

Съдържанието в коментарите представя мнението на потребителите на Medicine.bg. То не е проверено от модератор за медицинска или фактологическа точност и не замества консултация със специализирано мецинско лице.

Добави коментар

Коментари, които не са свързани с темата и съдържат неподходящо съдържание, могат да бъдат модерирани или премахнати.

Нагоре към статията
Page generation time: 0.13722 seconds