Справочник

Биолаб-Медико-диагностичналаборатория

Адрес: град СТАРА ЗАГОРА, ул."Св.Патриарх Евтимий" № 77

Телефон: 042 644299

Виж адреса на картата

Изследвания

 • Пакет имунохематология ВСМДИ
  • Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент
  • Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
  • Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
 • Пакет клинична лаборатория ВСМДИ
  • fT4
  • TSH

Индекс на телеснaта маса

см
кг.
год.
Page generation time: 0.02923 seconds