Справочник

Диагностично-консултативен център Здраве 2000-ЕООД

Адрес: град СТАРА ЗАГОРА,

Телефон:

Виж адреса на картата

Адрес: град СТАРА ЗАГОРА, ул."Стефан Стамбулов" № 29

Телефон:

Виж адреса на картата

Адрес: град СТАРА ЗАГОРА, ул."Кенали" № 4

Телефон: 604012

Виж адреса на картата

Управител

Васил Талев

Изследвания

 • Пакет имунохематология ВСМДИ
  • Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент
  • Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
  • Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
 • Пакет клинична лаборатория ВСМДИ
  • fT4
  • TSH
  • Микроалбуминурия
 • Пакет рентгенология ВСМДИ
  • Компютърна аксиална или спирална томография
 • Пакет клинична микробиология

Индекс на телеснaта маса

см
кг.
год.
Page generation time: 0.02287 seconds