Справочник

МЦ Св.Иван Рилски

Адрес: град СТАРА ЗАГОРА, Армейска 11

Телефон: 664428

Виж адреса на картата

Управител

АТАНАС ЖЕКОВ АТАНАСОВ

Изследвания

 • Пакет клинична лаборатория ВСМДИ
  • fT4
  • TSH
  • PSA
  • CA-15-3
  • СА-19-9
  • СА-125
  • Алфа-фетопротеин
  • Бета-хорионгонадотропин
  • Микроалбуминурия
  • Progesteron
  • LH
  • FSH
  • Prolactin
  • Estradiol
  • Testosteron
  • СЕА
 • Пакет имунология ВСМДИ
  • Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити - стандартен панел
  • Определяне на общи Ig E
  • Определяне на антинуклеарни антитела в серум

Индекс на телеснaта маса

см
кг.
год.
Page generation time: 0.02235 seconds