Лекарства

Легенда

  • Листовка Листовка за пациента.
  • Цена Лекарствен продукт, за който е налична ценова информация.
  • НЗОК Лекарство, частично или напълно заплащано от НЗОК.

Danol (Данол)

Daraprim (Дараприм)

Darmol (Дармол)

DaTSCAN (ДаТСКАН)

Върни се в началото на лекарствения справочник
Page generation time: 0.00407 seconds