Лекарства

Легенда

  • Листовка Листовка за пациента.
  • Цена Лекарствен продукт, за който е налична ценова информация.
  • НЗОК Лекарство, частично или напълно заплащано от НЗОК.

Decadron (Декадрон)

Depostat (Депостат)

Dermatop (Дерматоп)

  • Листовки
  • НЗОК
  • Цени

Dexanol (Дексанол)

Diarostad (Диаростад)

Върни се в началото на лекарствения справочник
Page generation time: 0.54676 seconds