Медицински речник

абулия

На английски език: abulia

Синоними:

  • безволие (aboulia),
  • патологично безволие,
  • слабоволие

1. Загуба или нарушение на способността за извършване на волеви действия или за вземане на решения.

2. Намалена способност за говор, движение, мисли и емоционална реакция, обикновено в резултат на двустранно засягане на фронталните мозъчни дялове.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30101 seconds