Медицински речник

папила на зрителния нерв

На английски език: optic papilla

Синоними:

  • диск на зрителния нерв (optic disk)

Кръгло, бледорозово поленце с диаметър около 1,6 mm, в чийто център има хлътване. В това поленце се събират снопчетата от аксони на ганглийните клетки на ретината и се формира зрителният нерв, който напуска очната ябълка през решетъчната пластинка на склерата.

Източници Актуализирано на: 17 April 2010

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.32168 seconds