Медицински речник

аденоиден фациес

На английски език: adenoid facies

Характерен изглед на лицето при деца с аденоидни вегетации (хипертрофия на фарингеалната тонзила) - леко повдигната горна устна, увиснала долна челюст, полуотворена уста, хипопластичен нос и изгладени назо-лабиални гънки.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30582 seconds