Медицински речник

адиадохокинеза

На английски език: adiadochocinesia

Неспособност да се извършват бързо едно след друго противоположни движения, напр. свиване и изправяне на пръстите.

Източници Актуализирано на: 03 March 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30722 seconds