Медицински речник

адреноблокери

На английски език: adrenergic blocking agents

Вещества, които избирателно се свързват с и блокират адренергичните рецептори, като по този начин инхибират ефектите на симпатиковата нервна система, адреналина, норадреналина и другите адренергични амини. В зависимост от вида на рецептора, който блокират, се делят на α1-, α2-, β1- и β2-адреноблокери.

Източници Актуализирано на: 24 March 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.38261 seconds