Медицински речник

алкалоза

На английски език: alkalosis

Състояние, при което концентрация на основните катиони в кръвта е увеличена за сметка на киселинните аниони. рН на кръвта се повишава. Различават се дихателна и метаболитна алкалоза.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Индекс на телеснaта маса

см
кг.
год.
Page generation time: 0.01344 seconds