Медицински речник

атетоза

На английски език: athetosis

Бавни, непрекъснати, неволеви движения, главно на горните крайници. Наблюдават се при поражения на стрио-палидарната сис­тема.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28798 seconds