Медицински речник

безусловен рефлекс

На английски език: unconditioned reflex

Вроден, наследствен, постоянен рефлекс.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28320 seconds