Медицински речник

бикуспидален

На английски език: bicuspidal

Синоними:

  • бикуспиден (bicuspid)

Двукрилен, двуплатнен, напр. бикуспидална или митрална клапа - valvula bicuspidalis sive mitralis.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02110 seconds