Медицински речник

флебография

На английски език: phlebography

Синоними:

  • венография (venography)

1. Рентгеново изследване на вените след вкарване на контрастни средства. Бива: директна флебография (контрастната материя се въвежда директно в изследвания съд) и индиректна флебография (контрастната материя се въвежда интраартериално и се проследява контрастирането на венозната система).

2. Процес на записване на венозния пулс.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.29321 seconds