Медицински речник

говежда тения

На английски език: Taenia saginata

Чревен паразит с плоско лентовидно тяло, достига на дължина 4-12 m, има около 1000 членчета. Полово зрелите паразити се локализират в тънките черва на крайния гостоприемник – човекът и причиняват тениаринхоза. Ларвните форми се локализират в мускулатурата на междинния гостоприемник – едър рогат добитък.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02299 seconds