Медицински речник

хемохроматоза

На английски език: hemochromatosis

Заболяване, характеризиращо се с нарушена обмяна на желязото с натрупване на хемосидерин в тъканите и органите на организма. Различават се първична хемохроматоза (болест на Реклинхаузен, бронзов диабет) и вторична хемохроматоза (среща се при чернодробна цироза, хроничен алкохолизъм и др.).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.31366 seconds