Медицински речник

хипернефром

На английски език: hypernephroma

Синоними:

  • бъбречно-клетъчен карцином (renal cell cancer),
  • Гравиц, тумор на,
  • тумор на Гравиц (Grawitz tumor)

Аденокарцином на бъбрека, изхождащ от епитела на проксималните извити каналчета. Най-чест е светлоклетъчния вариант. Характеризира се с макроскопска хематурия, болка, палпираща се туморна маса в корема и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.10710 seconds