Медицински речник

жълта треска

На английски език: Yellow fever

Остро инфекциозно заболяване, причинено от Yellow fever virus. Протича с токсиинфекциозен синдром, двувълнова температура, хеморагии, жълтеница и увреждане на бъбреците. Среща се в Южна Америка и Африка.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.32662 seconds