Медицински речник

лимфна система

На английски език: lymphatic system

Система от лимфни съдове и лимфоидни органи - лимфни възли, слезка и тимус, които произвеждат лимфоцити и играят съществена роля в осъществяването на имунните процеси в организма.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.29359 seconds