Медицински речник

миелография

На английски език: myelography

Рентгенография на гръбначния мозък след лумбална или шийна пункция и въвеждане в субарахноидното пространство на контрастно вещество.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Индекс на телеснaта маса

см
кг.
год.
Page generation time: 0.67149 seconds