Медицински речник

невроглия

На английски език: neuroglia

Съвкупност от нервни клетки (глиоцити), които за разлика от невроните не генерират електропотенциали. Глиоцитите се делят на централни (астроцити, олигодендроцити, епендимоцити и микроглиоцити) и периферни (шванови клетки).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Индекс на телеснaта маса

см
кг.
год.
Page generation time: 0.00919 seconds