Медицински речник

периферна цианоза

На английски език: peripheral cyanosis

Цианоза на пръстите и крайниците в резултат на неадекватна циркулация. Може да се прояви едновремено с централна цианоза при достатъчна оксигенация на кръвта в белия дроб или самостоятелно, при нарушение на периферната циркулация в следствие на артериална обструкция, вазоконстикция (свиване на съдовете, например при излгане на студ), венозен застой (например при дълбока венозна тромбоза), намален сърдечен дебит (например при сърдечна недостатъчност, хиповолемия) и др.

Източници Актуализирано на: 03 February 2010

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28897 seconds