Медицински речник

петрификация

На английски език: petrification

Вкаменяване, калциноза - отлагане на калциеви соли в дистрофичио изменени меки тъкани.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.37923 seconds