Медицински речник

радиус

На английски език: radius

Синоними:

  • лъчева кост

Дълга кост на предмишницата, разположена откъм страната на големия пръст. Състои се от тяло и две епифизи.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.00852 seconds