Медицински речник

сарториус (мускул)

На английски език: sartorius (muscle)

Дълъг лентовиден мускул, който прекосява предната повърхност на бедрото отгоре и латерално надолу и медиално.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.29982 seconds