Медицински речник

сфероцитоза

На английски език: sphaerocytosis

Наличие в кръвта на сферични еритроцити, напр. при наследствена микросфероцитоза.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02231 seconds