Медицински речник

тенар

На английски език: thenar

Латерално надлъжно възвишение на дланта на ръката, предизвикано от мускулите на палеца.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.00647 seconds