Медицински речник

тиреотоксикоза

На английски език: thyrotoxicosis

Общ термин, с който се означават всички състояния на наднормено повишение на тиреоидните хормони в кръвта и тъканите, напр. Базедова болест, токсичен аденом, тумори, продуциращи ТТХ и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.33026 seconds