Медицински речник

тромбоцит

На английски език: thrombocyte

Синоними:

  • кръвна плочка (platelet)

Кръвна клетка, представляваща фрагмент от цитоплазмата на зрял мегакариоцит. Притежава мембрана, цитоплазмени органели, специални образувания (алфа-гранули и плътни телца), няма ядро. Броят на тромбоцитите възлиза на 130-360 х 109/l клетки. Участват в процеса на кръвосъсирване.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.26385 seconds