Медицински речник

туларемия

На английски език: tularemia

Инфекциозно заболяване, причинено от Francisella tularensis. Източник на зараза са гризачите. Човек се заразява при ухапване от членестоноги, паразитиращи върху гризачите, чрез контаминирани вода, храна и др. Образуват се специфични туларемийни грануломи в лимфните възли и вътрешните органи.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.29206 seconds