Медицински речник

уремия

На английски език: uremia

Състояние, възникващо при отпадане на над 90 % от нефронната маса на бъбреците. В кръвта се повишават значително креатинина, уреята, пикочната киселина, има хиперкалиемия, хипонатриемия. Развива се уремична кардиомиопатия, която води до сърдечна недостатъчност, уремичен гастроентероколит, гърчове, уремична кома.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30968 seconds