Медицински речник

йеюнум

На английски език: jejunum

Празно черво – съставя 2/3 от тънкото черво, разполага се между дуоденума и илеума (хълбочното черво).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30930 seconds