Медицински речник

заекване

На английски език: stuttering

Разстройство в плавността на протичане на речта. Ритмичната последователност в изговарянето на звуци, срички или думи се нарушава чрез удължаване на определени звуци, повторение на срички, паузи.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02109 seconds