Изследвания

C-реактивен протеин (CRP)

Автор: Medicine.BG Последна редакция: 8 September 2009

По време на всеки възпалителен процес в кръвта се появява специфичен анормален протеин, наречен C-реактивен протеин (CRP). Този протеин практически не се среща в кървта на здравите индивиди. CRP е един от най-чувствителните показатели за наличието на остър процес в организма. Неговото ниво може да се повиши значително (над 100 пъти) при тежки травми, бактериални инфекции, възпаление, хирургични операции и неопластични заболявания.

Традиционният тест за С-реактивен протеин има по-голяма стойност от скоростта на утаяване на еритроцитите (СУЕ), тъй като последният може да бъде повлиян от различни физиологични състояния. CRP има склонност да се увеличава преди нарастването в нивата на антителата и СУЕ. Стойностите на C-реактивния протеин също така имат сколнност да се понижават преди тези на СУЕ.

Продължи да четеш за C-реактивен протеин (CRP) на следващата страница.

Page generation time: 0.04204 seconds