Изследвания

Диференциална кръвна картина (ДКК)

Автор: Medicine.BG Последна редакция: 24 April 2009

Синоними:

  • Диференциално броене

Диференциалната кръвна картина (ДКК, диференциално броене) разграничава отделните видове левкоцити и определя техния брой и процентни съотношения.

Функция на циркулиращите левкоцити според техния вид

Вид клеткиФункция на клетките
Неутрофили Пиогенни инфекции (бактериални)
Еозинофили Алергични заболявания и паразитни инфекции
Базофили Паразитни инфекции, някои алергични заболявания
Моноцити Тежки инфекции, чрез фагоцитоза
Лимфоцити Вирусни инфекции (морбили, рубеола, варицела, инфекциозна мононуклеоза)

Броят и видът на клетките и степента на тяхното увеличаване или намаляване има важно диагностично значение. Процентите показват относителния брой на всеки вид левкоцити спрямо общия брой левкоцити в кръвта. Абсолютния брой на даден вид левкоцити се получава при умножението на процента му с общия брой на всички левкоцити и се раздели на 100 - процент (%) x WBC (109/L)/100 = абсолютен брой (109/L).

ДКК самостоятелно има ограничено значение, затова винаги трябва да се назначава и интерпретира заедно с общия брой на левкоцитите (WBC).

Диференциалното броене може да се извършва мануално (от човек) или автоматично (от машина). Автоматичното броене се основава на различните химически вещества във всеки клетъчен тип. Въпреки това, не всички изследвания могат да се извършат автоматично. При извънредно ниски или високи нива на левкоцитите може да се наложи мануално преброяване. Извънредно абнормни левкоцити, каквито са при левкемия, също трябва да се броят от човек.

Продължи да четеш за Диференциална кръвна картина (ДКК) на следващата страница.

Page generation time: 0.12185 seconds