Лекарства

Легенда

  • Листовка Листовка за пациента.
  • Цена Лекарствен продукт, за който е налична ценова информация.
  • НЗОК Лекарство, частично или напълно заплащано от НЗОК.

Данол (Danol)

Дараприм (Daraprim)

Дармол (Darmol)

ДаТСКАН (DaTSCAN)

Декадрон (Decadron)

Депостат (Depostat)

Дерматоп (Dermatop)

  • Листовки
  • НЗОК
  • Цени

Дексанол (Dexanol)

Върни се в началото на лекарствения справочник
Page generation time: 0.66397 seconds