Лекарства

Легенда

  • Листовка Листовка за пациента.
  • Цена Лекарствен продукт, за който е налична ценова информация.
  • НЗОК Лекарство, частично или напълно заплащано от НЗОК.

Фасижин (Fasigyn)

Фелден (Feldene)

Фенивир (Fenivir)

Върни се в началото на лекарствения справочник
Page generation time: 0.01790 seconds