Медицински речник

абдукция

На английски език: abduction

1. Oтвеждане, отдалечаване на част от тялото от средната равнина (на тялото, когато става въпрос за крайниците; на ръката или ходилото, когато става въпрос за пръстите).

2. Завъртане на окото в посока към слепоочието.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.36293 seconds